Uwaga

 
ENRICHED AIR NITROX - NURKOWANIE NA NITROXIE


 

Jest to podstawowy kurs nurkowania na mieszaninach oddechowych ze zwiększoną zawartością tlenu. Program polega na przekazaniu nurkom rekreacyjnym wiedzy dotyczącej bezpiecznego wykorzystania sztucznych mieszanin gazowych typu EANx przy nurkowaniach w granicach posiadanych uprawnień. Nurkowania na nitroksie są bardziej bezpieczne, pozwalają na dłuższe czasy bezdekompresyjne ...

 


 


Wymagania wstępne:

 

1.  Kandydat musi mieć licencję Open Water Diver;

2. Ukończone 18 lat lub 15 lat za pisemną zgodą rodziców bądź opiekunów prawnych. Dla programów stopnia Młodzieżowego konieczne jest ukończenie 12 lat;

3. Ważne badania lekarskie dopuszczające do nurkowania

 

 

Program uczy wykorzystania mieszanin w zakresie od 21% do 40% tlenu. Stosowanie mieszanin nitroksowych pozwala na dłuższe czasy bezdekompresyjne . Nurkowania na nitroksie są o wiele bezpieczniejsze od nurkowań powietrznych a w zakresie głębokości od 30 do 40m, tylko użycie nitroksu umożliwia sensowne nurkowanie a nie tylko zaliczenie tych głębokości.

 


 

Kurs EANx zgodnie ze standardami podzielony jest na dwie części:


 

Teoretyczą – która obejmuje naukę planowania nurkowań nitroksowych, planowanie rezerwy i zużycia gazu, omawiane są zagadnienia z fizyki, i fizjologii nurkowania na mieszankach nitroksowych.

 

Praktyczną -  przygotowanie butli i analizę zawartości tlenu oraz nurkowania w wodach otwartych z ćwiczeniami kontroli pływalności i poruszania się pod wodą - ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania maksymalnej głębokości operacyjnej (MOD). W trakcie kursu wykonujemy również ćwiczenia ratownicze. Zaliczenie kursu polega na prawidłowym  samodzielnym zaplanowaniu i zrealizowaniu nurkowań nitroksowych.  Instruktor w tym momencie staje się członkiem zespołu nurkowego (obserwatorem) i reaguje tylko w sytuacjach tego wymagających. 

Kursy prowadzę grupach max. 3-4 osobowych, gdyż uważam że tylko w takich grupach jestem w stanie poświęcić wystarczająco duzo czasu każdemu z kursantów. Program realizujemy w trakcie 2-3 nurkowań.

 

Przed rozpoczęciem kursu EAnx przeprowadzam nurkowanie sprawdzające umiejętność kontroli pływalności i poruszania się pod wodą. Takie nurkowanie kosztuje 150 PLN ( i o tyle zmniejsza cenę szkolenia w przypadku przyjęcia na kurs ). 

Po zaliczonym kursie nurek jest przygotowany  do bezpiecznego  planowania i wykonywania nurkowań na mieszaninach nitroksowych do 40%  tlenu.

  

 


 

ZAPRASZAMY

GALERIA

JESTEŚMY PARTNEREM DAN
Powered by Joomla!®. Designed by: joomla 1.6 templates web hosting Valid XHTML and CSS | Joomla templates.